عصر خودرو- با وجود نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هنوز نامزدها برنامه دقیقی از طرح*های خود برای آینده صنعت خودرو را ارائه نکرده*اند. در این رابطه گمانه زنی*هایی مبنی بر احتمال استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی در صنعت خودرو مطرح شده است. ادامه ...