کمپانی خودروسازی بوگاتی برای اولین بار در شهریورماه سال 97 و بعد از انتشار پیش نمایش های متعدد از محصول جدید خود، در نهایت هیولای تازه متولد شده خود را با نام Divo در هفته خودرویی مونتری معرفی کرد، ولی حالا بعد از گذشت تقریبا 3 هایپرکار منحصربه ... ادامه ...