جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت*ها و ممنوعیت*های ترافیکی روز انتخابات در پایتخت را تشریح کرد. ادامه ...