انتشار عبارات نامناسب در رسانه*های اجتماعی مخصوصا در صنعت خودرو اتفاق جدیدی نیست. اما آخرین مورد از این اشتباهات این هفته توسط شرکت بی *ام *و صورت گرفت. پس از رونمایی از پرچمدار الکتریکی بی *ام *و iX، این شرکت آلمانی توسط طرفداران سرسخت برند به ... ادامه ...