تویوتا هایلوکس یکی از قابل*اعتمادترین خودروهای بازار کنونی است، اما به تازگی چند دستگاه از آن*ها به دلیل یک مشکل عجیب فراخوانی شده*اند.

بخش استرالیایی این شرکت تعداد کمی از این وانت*ها را فراخوانی کرده *است، چون برچسب تاییدی که برای تصدیق ... ادامه ...