در رابطه با خودروهای وارداتی که نتوانستند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند، مدیر کل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد چنین اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد با استفاده از گزینه* ها و راهکارهای موجود، نتوانسته اطمینان ... ادامه ...